Omgeving

In 1954 kreeg mijn vader een boerderij toegewezen door de dienst der domeinen in het FochtelooŽrveen.

Er werd nog turf gegraven en er werd nieuwe landbouwgrond ontgonnen. We begonnen een gemengd bedrijf  met koeien, aardappelen en graan.

In de zeventiger jaren werd ontdekt dat dit een uniek gebied was en werd het turf graven verboden, zodat het gebied bewaard zal blijven voor het nageslacht.

Later is dit overgegaan naar de vereniging van natuurmonumenten, die ook de gronden rond het veen opkocht als bufferzone.

In dit prachtige levend hoogveen gebied vindt u onze boerderijwinkel.

De boerderij staat naast het informatiecentrum van natuurmonumenten, vanwaar u kunt fietsen en wandelen.

boerderij in het turf Kraanvogels naast de boerderij Onze boerderij Onze honden